Lautan Luas

Nghề Nghiệp

Tại sao nên gia nhập Lautan Luas?

Lautan Luas mang đến cơ hội nghề nghiệp và phát triển trong một môi trường làm việc thuận lợi với lộ trình thăng tiến và các gói phúc lợi cạnh tranh tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ở Lautan Luas, tất cả nhân viên đều có quyền tham gia các chương trình phát triển năng lực cũng như cơ hội để phát triển mạng lưới kinh doanh của công ty lên tầm quốc tế.

Hoạt động của chúng tôi

Chúng tôi tổ chức các hoạt động để gắn kết các thành viên ở cấp độ cá nhân và cấp độ xã hội,
như các cuộc họp mặt nhân viên, các hoạt động thể thao, v.v. Điều này giúp phát triển sâu sắc
mối quan hệ giữa các nhân viên, góp phần trực tiếp vào việc củng cố môi trường làm việc hợp
tác, phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của công ty.