Lautan Luas

May 2023

Lautan Luas Việt Nam CFS (Customer Focused Selling) & VAN (Value Added Negitiation) Training

Ngày 14-16/3/2023, Lautan Luas Việt Nam tổ chức khóa đào tạo kỹ năng cho đội ngũ kinh doanh, bao gồm CFS (Customer Focused Selling) & VAN (Value Added Negitiation). Tham gia khóa đào tạo có các công ty khu vực từ Thái Lan và Trung Quốc cùng tham dự. Khóa đào tạo được dẫn dắt …

Lautan Luas Việt Nam CFS (Customer Focused Selling) & VAN (Value Added Negitiation) Training Read More »

Halal Bihalal 2023

On Friday, 5 May 2023, PT Lautan Luas Tbk held a social gathering to celebrate Eid-al-Fitr held after the fasting period called Halal Bihalal. This year’s event theme was “Ngaraketkeun Duduluran”, which means strengthening brotherhood. It was held in a hybrid manner by the Lautan Luas Group and organized by the Bandung Branch. The Halal …

Halal Bihalal 2023 Read More »